ÁSZF

 

ÁSZF

GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. továbbiakban, mint a Szolgáltató által meghatározott szerződési feltételeket és adatkezelési elveket. 

A telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása:

hétfő

  8:00 – 18:00

kedd

  8:00 – 18:00

szerda

  8:00 – 18:00

csütörtök

  8:00 – 18:00

péntek

  8:00 – 18:00

szombat

 zárva

vasárnap

zárva

 

Hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő végéig leadott rendeléseket a következő napon szállítjuk.                         
A szombati és a vasárnap 18:00-ig leadott rendeléseket hétfőn tudjuk szállítani.

A panaszkezelést az ügyfélszolgálat végzi. Minőségi, vagy mennyiségi kifogás esetén, kérjük, még aznap keressen minket a gasztropremium@gasztropremium.hu  email címen vagy telefonon a+36 20 3434 534-es számon. Panasza a lehető leghamarabb kivizsgálásra kerül, melyről írásban értesíti GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. a megrendelőt.

 

 

 1. A Szolgáltató alapadatai:

 

Név: GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT.

Székhely: 2220, Vecsés, Új Ecseri út 1.

Telephely: 2220, Vecsés, Új Ecseri út 1.

Cégjegyzékszám: 13-09-172672

Adószám 13891572-2-13

Telefonszám: +36 20 3434 534

E-mail: gasztropremium@gasztropremium.hu

Weboldal: https://gasztropremium.hu/   

Webshop:  https://gasztrokosar.hu/

 

 1. A Felhasználó

 

A Felhasználó a  https://gasztrokosar.hu/ honlapon regisztráló, a Szolgáltatást rendelés leadásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy, amely a Regisztráció, illetve a Rendelés során köteles megadni az alábbi adatait:

Teljes név / számlázási név
Szállítási cím
E-mail cím
Telefonszám
Adószám
Kapcsolattartó

 

Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. Magánszemélyeket nem áll módunkban kiszolgálni.

Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

 1. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

 

A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján élelmiszeripari termékek, kis és nagy kereskedelmi és kiszállítói szolgáltatását nyújtja. (a továbbiakban: Szolgáltatás).

 A Szolgáltatás alapján, a Felhasználó, a Szolgáltató által a https://gasztrokosar.hu/ honlapon lévő áru kínálatából telefonon vagy online a kiválasztott termékeket rendelheti meg.

Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak teljes mértékben megfelel.

A Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a http://webshop.gasztropremium.hu/ honlapon, üzletkötőin keresztül, valamint hírlevelében.

Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a https://gasztropremium.hu/   /https://gasztrokosar.hu/ honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. Kft jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

 

 1. A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

 

A rendelést a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le:

 • online felületen a https://gasztrokosar.hu/  weboldalon a termékek kiválasztásával,
 • telefonon a +36 20 3434 534 számon
 • üzletkötőn keresztül
 • e-mailben gasztropremium@gasztropremium.hu címre

 

 Rendelés online felületen

 

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes a regisztráció során, a Felhasználó általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

 

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát.

 A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Az egyedi szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létre jöttét és online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.

 A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

 

 A megrendelés folyamata:

 

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a Rendelés leadására. A regisztrációhoz jelszó szükséges, mely minimum 8 karakter és tartalmaz legalább egy nagybetűt és egy számot. Pl : Dorika92

Az első Rendelés leadása előtt a Felhasználó köteles a https://gasztrokosar.hu/  weboldalon regisztrálni, a jelen Szabályzatban foglalt adatok megadásával. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles a következő Rendelés alkalmával azok átvezetését kérni a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán +36 20 3434 534 keresztül, vagy e-mailben gasztropremium@gasztropremium.hu , vagy a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

Regisztráció után lépjen be rendszerbe e-mail címe és a regisztrációkor választott jelszava segítségével. Az webshopon szereplő termékek összetevőit, egyéb jellemzőit az adott termék leírásánál tekintheti meg.

Válasszon a termékkínálatból és tegye kosárba a termékeket.

Amennyiben rendben találja a kosár tartalmát kattintson a "tovább / megrendelem" gombra. Ekkor a rendszer összesíti az Ön által kiválasztott rendeléseket. Így ön a rendelt összes terméket látja. (Amennyiben az aktuálisan kiválasztott termékek mindegyikét módosítani szeretné, úgy kattintson a Mégsem gombra, ekkor a kiválasztott termékek mindegyike törlődik, és újra kezdheti rendelésének összeállítását.)

Miután a " tovább /megrendelem" gombra kattintott rendelését rögzítjük és visszaigazolásul egy automatikus e-mailt küldünk Önnek a rendelésről.

Ezek után a fizetés következik.

 

 1. A Szolgáltatás díja / Árak

A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetése az áru kézhezvételénél, a pontos számla alapján történik.

A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, az átvétel helyszínén köteles megfizetni.

A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Rendelés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen köteles.

 

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja, ezekről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban értendőek.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal, vagy a nyomtatott kiadvány felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg egyéb hiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Ha a nyomtatott anyagokon és a weben található ár nem egyezik, az nyomdahibának minősül, és a weblapon lévő ár az irányadó.

 

 1. A fizetés módjai:

 

 

a, készpénz: a megrendelt áruk ellenértékének kiegyenlítése személyes átvételkor készpénzben történik a kiszállítást végző kollégánk részére, számla ellenében.

A számlát a teljesítés napján a termékkel együtt kapja meg a vevő.

b, bankkártyás fizetés: a megrendelt áruk ellenértékének kiegyenlítése személyes átvételkor bankkártyával történik a kiszállítást végző kollégánknál kihelyezett POS terminálon keresztül, számla ellenében.

c, banki átutalás: a vevő köteles a megrendelt áruk ellenértékét a GP-LK Gasztro Prémium Kft. által kiállított számlán feltüntetett bankszámlaszámra, legkésőbb a fizetési határidő napjáig átutalni.

 

 1. Rendelés lemondása/ módosítás:

Megrendelést és lemondást a termékek kiszállítását megelőző munkanap nap 15 óráig tudjuk elfogadni.

A rendelés lemondáshoz / módosításhoz kérjük, keressen minket telefonon + 36 20 3434 534, vagy emailen gasztropremium@gasztropremium.hu címen.

 

 1. Kiszállítás:

A GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. kiszállítási szolgáltatását minden, olyan szerződött Partnerünk díjmentesen igénybe veheti,

- aki vásárláskor meghaladja Budapest területén nettó 20.000 Ft +ÁFA értéket. (20.000 Ft +ÁFA alatti vásárlás esetén Budapesten nettó 2500 Ft +ÁFA szállítási díj ellenében vállaljuk a kiszállításokat)

- aki vásárláskor meghaladja Budapesten kívül, de közel eső városok Pest megyében: nettó 30.000+ÁFA értéket: Szentendre, Dunakeszi, Fót, Mogyoród, Kistarcsa, Csömör, Pécel, Üllő, Monor, Ócsa, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Halásztelek, Érd, Budaörs, Solymár, Üröm (30.000Ft+ÁFA alatti vásárlás esetén Budapesten kívül, de közel eső városok Pest megyében nettó 2500 Ft +ÁFA szállítási díj ellenében vállaljuk a kiszállításokat.)

- aki vásárláskor meghaladja Pest megye, távolabbi városok: nettó 50.000Ft+ÁFA értéket. (50.000 Ft+ÁFA alatti vásárlás esetén Pest megye, távolabbi városaiban nettó 5500 Ft +ÁFA szállítási díj ellenében vállaljuk a kiszállításokat.)

- aki vásárláskor meghaladja Pest megyén kívül: nettó 100.000Ft+ÁFA értéket. (100.000 Ft +ÁFA alatti vásárlás esetén Pest megyén kívül nettó 5500 Ft +ÁFA szállítási díj ellenében vállaljuk a kiszállításokat.)

A kiszállítás a GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. munkatársai, megbízottjai által történik. A termék helyszínre érkezésének időpontja előre nem látható körülmények miatt változhat.

GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására, ha a szerződést ennek ellenére késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni, - áru, készlethiány vagy más ok miatt - haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. kéri a kedves Vásárlókat, hogy az árut kézbesítéskor a kiszállító kollégánk előtt szíveskedjenek megvizsgálni, és amennyiben a csomagolása sérült, ne vegyék át a terméket, vetessenek fel jegyzőkönyvet, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot a +36 20 3434 534 - es telefonszámon, illetve gasztropremium@gasztropremium.hu  e-mailen jelentsék be panaszukat!

 1. Kedvezmények igénybevétele:

A kedvezmények visszavonásig érvényesek, melyekről a GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT., mind a  https://gasztrokosar.hu/ weboldalon, mind egyéb (FB, hírlevél) fórumokon értesíti felhasználóit.

A kedvezményeket csak az arra jogosultak vehetik igénybe.

 

 1. Felhasználói nyilatkozat

 

 A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybevétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

Felhasználó kijelenti, hogy a GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

 

 

 1. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

 

A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. (pl.: helytelen szállítási cím)

 A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

 1. Vitarendezés, illetékességi kikötés

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni. 

Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Rendeléssel ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

 1. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

 

A www.gasztropremium.hu / http://gasztrokosar.hu/   honlap tulajdonosa és üzemeltetője GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;
 • nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

 

 1. A Felhasználási Feltételek módosítása

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a gasztropremium@gasztropremium.hu  e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT. szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Vecsés, 2020. 04.01. GP-LK GASZTRO PRÉMIUM KFT.